یکشنبه 30 اردیبهشت 1403  

کارگاه های آموزشی

ژورنال کلاب

مرکز مطالعات دین، سلامت و فناوری

1401/9/2 چهارشنبه
ژورنال کلاب

کارگاه آنلاین سلامت معنوی

مرکز دین، سلامت و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان برگزار می کند.

1401/9/2 چهارشنبه
کارگاه آنلاین سلامت معنوی

کارگاه ایده های فناوری مبتنی بر سلامت معنوی

مرکز مطالعات دین، سلامت و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان برگزار می کند.

1401/8/28 شنبه
کارگاه ایده های فناوری مبتنی بر سلامت معنوی

کارگاه آنلاین دین و سلامت 1

مرکز مطالعات دین، سلامت و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان برگزار می کند.

1401/8/28 شنبه
کارگاه آنلاین دین و سلامت 1
نسخه قابل چاپ