یکشنبه 30 اردیبهشت 1403  

طرح های تحقیقاتی

لیست طرح های تحقیقاتی حوزه دین، سلامت و فناوری در دانشگاه علوم پزشکی آبادان.

 
ردیف مجری طرح عنوان طرح کد طرح کد اخلاق
1 دکتر عصمت رادمنش
دانشجو: سیده زینب قاهری
(طرح دانشجویی)
مروری: تاثیر میوه های ذکر شده در  قرآن بر بهبود بیماری های قلبی عروقی 884 IR.ABADANUMS.REC.1399.105
2 لیلا فخارزاده
دانشجو:فرشید محمدموسایی
(طرح دانشجویی)
ارزیابی ابعاد اخلاق حرفه ای تدریس اساتید از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آبادان در سال 1398 485 IR.ABADANUMS.REC.1398.020
3 مریم بان
 
بررسی رعایت استانداردهای اخلاق حرفه ای در مراقبت های بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و پرستاران دانشکده علوم پزشکی آبادان در سال 1395 1128 IR.ABADANUMS.REC.1395. 132
4 زهرا گرجیان
دانشجو: مینا رسولی اصل
(طرح دانشجویی)
رابطه ی سبک زندگی اسلامی با اخلاق حرفه ای در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آبادان در سال 1395 1062 IR.ABADANUMS.REC.1395. 104
5 لیلا فخارزاده
دانشجو: فرشید محمدموسایی
(طرح دانشجویی)
بررسی مقایسه ای دیدگاه دانشجویان و اساتید در مورد رعایت اخلاق حرفه‌ای اساتید حوزه بالین در رشته های پرستاری و اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی آبادان سال 1398 513 IR.ABADANUMS.REC.1398.021
6 استاد راهنما: سمانه کریمی
دانشجو: عباس حمیداوی
(طرح پایان نامه)
بررسی تاثیر Date Palm  Pollen  بر شاخص های فولیکلوژنز و آنزیم های کبدی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک: کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور 1440 IR.ABADANUMS.REC.1401.068
7 استاد راهنما: سمانه کریمی
دانشجو: فاطمه محمودی گلوگاهی

(طرح پایان نامه)
اثر Date palm pollen بر سطح پروفایل لیپیدی و مقاومت به انسولین در مقابل دارونما، بین زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک: کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور موازی 1379 IR.ABADANUMS.REC.1400.148
8 دکتر فیروزه نیازوند بررسی و مقایسه مطالعات قرآنی، خصوصیات فیتوشیمیایی و سمیت نانوذرات طلا- اکسید روی بیوسنتز شده پوست و هسته انار بر روی در رده سلولی سرطان ریه انسانی A549 1355 IR.ABADANUMS.REC.1400.096
9 دکتر نرگس چم کوری بررسی خصوصیات فیتوشیمیایی، سمیت نانوذرات طلا-اکسید روی بیوسنتز شده از عصاره هسته و میوه قرآنی خرما بر روی رده سلولی سرطان پستان MCF-7 و سلول نرمال 1353 IR.ABADANUMS.REC.1400.107
10 دکتر فیروزه نیازوند مروری بر مکانیسم مولکولی خواص ضد سرطانی میوه های ذکر شده در قرآن(مروری) 702 IR.ABADANUMS.REC.1398.097