یکشنبه 30 اردیبهشت 1403  

معرفی شورای مرکز

معرفی شورای مرکز مطالعات دین، سلامت و فناوری.

ردیف عکس نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی ایمیل
1 دکتر سید محمد محمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان (رئیس شورا) دکتری تخصصی پزشکی ارتوپدی Drsmm65
@gmail.com
2 خانم شهلا اسدی حویزیان دبیر شورا کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی a.assadi
@abadanums.ac.ir
3 حجت الاسلام محمد میرزائی مشاور مذهبی کارشناسی ارشد علوم حوزوی mohammad.mirzaei1909
@gmail.com
4 دکتر نبی جمعه زاده معاون آموزشی تحقیقات و فناوری (عضو شورا) دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی n.jomehzadeh
@abadanums.ac.ir
5 آقای سعید جلوای معاون فرهنگی و دانشجویی (عضو شورا) کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت s.jelvay
@abadanums.ac.ir
6 دکتر محبوبه ممتازان مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
(عضو شورا)
دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی m.momtazan
@abadanums.ac.ir
7 دکتر فیروزه نیازوند مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
(عضو شورا)
دکتری تخصصی علوم تشریح f.niazvan
@dabadanums.ac.ir
8 دکتر مسعود فروتن مدیر تحقیقات و فناوری
(عضو شورا)
دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی m.foroutan
@dabadanums.ac.ir
9 دکتر سارا مبارک عضو شورا دکتری تخصصی بیماری های عفونی s.mobarak
@
abadanums.ac.ir

 
10 دکتر سحر گلابی
 
عضو شورا دکتر تخصصی فیزیولوژی
 
s.golabi
@abadanums.ac.ir

 
11 دکتر ناصر کامیاری
 
عضو شورا دکتری تخصصی آمار زیستی
 
n.kamyari
@abadanums.ac.ir

 
12 خانم سیده ساجده موسوی اصل عضو شورا کارشناسی ارشد پرستاری کودکان s.mosaviasl
@abadanums.ac.ir
13 دکتر هدا مجیری فروشانی عضو شورا دکتری تخصصی داروشناسی h.mojiriforushani
@abadanums.ac.ir

 
14 خانم مریم امیدی نسب عضو شورا کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط m.omidinasab
@abadanums.ac.ir

 
15 دکتر مهشید نقاش پور عضو شورا دکتری تخصصی علوم تغذیه m.naghashpour
@abadanums.ac.ir

 
16 خانم مریم بان عضو شورا کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه m.ban
@abadanums.ac.ir
17 دکتر سمانه کریمی عضو شورا دکتری تخصصی علوم تشریحی
 
s.karimi
@abadanums.ac.ir

 
18 خانم الهام شهیدی زاده عضو شورا کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط e.shahidizade
@abadanums.ac.ir

 
19 خانم مریم جعفرثامری عضو شورا کارشناسی ارشد فیزیولوژی m.jafarsameri
@abadanums.ac.ir

 
20 آقای فرشید محمد موسایی
 
عضو شورا کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه f.mohammadmousaei
@abadanums.ac.ir


 
21 آقای محمد صادق عقیلی نسب عضو شورا کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی Msa.aghili@gmail.com
22 خانم تارا برزو عضو شورا کارشناسی ارشد پرستاری کودکان t.borzoo@abadanums.ac.ir

 
23 خانم معصومه اسدی عضو شورا کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی m.asadi
@abadanums.ac.ir

 
24 دکتر علی سعیدی بروجنی عضو شورا دکتری تخصصی ایمنی شناسی پزشکی a.saeedi
@abadanums.ac.ir
25
 
منا ابراهیم زاده عضو شورا کارشناسی ارشد پرستاری اعصاب و روان m.ebrahimzadeh
@abadanums.ac.ir