یکشنبه 30 اردیبهشت 1403  

معرفی پرسنل مرکز

معرفی پرسنل مرکز مطالعات دین، سلامت و فناوری.
نام و نام خانوادگی: شهلا اسدی حویزیان
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی
سمت: دبیر مرکز مطالعات دین، سلامت و فناوری