یکشنبه 30 اردیبهشت 1403  

اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز مرکز مطالعات دین، سلامت و فناوری.

چشم انداز:

این مرکز بر آن است که  به یکی از قطب های پژوهشی دین و سلامت در کشور تبدیل شود و شبکه دانش میان رشته ای بین المللی در حیطه دین و سلامت و فناوری را تشکیل دهد.

اهداف:

-  شناسایی پژوهشگران فعال حیطه دین، سلامت و فناوری
-  حمایت و تقدیر از پژوهشگران فعال حیطه دین، سلامت و فناوری
-  شناسایی اساتید و پژوهشگران برجسته حیطه دین، سلامت و فناوری در کل کشور و جهان در جهت راه اندازی شبکه پژوهشی دین، سلامت و فناوری
راه اندازی ‏شبكه‏ دانش ‏میان رشته ای ‏ ملی و بین المللی در حوزه دین، سلامت و فناوری
بسترسازي لازم در جهت افزايش طرح هاي مشترك بین رشته ای
-  برقراری تعامل با محققان علوم پزشکی ایرانی غیرمقیم و غیرایرانی
تقويت‏ و ‏ارتقاى‏ جايگاه ‏پژوهش،‏ توليد ‏علم ‏و‏ فناوري ‏و‏ ‏بسط ‏روحيه ‏پژوهشگرى ‏در‏ دانشگاه برمبنای دین، سلامت و فناوری
-  افزایش تولید مقالات خارجی و داخلی  مرتبط با دین، سلامت و فناوری
افزايش تعداد طرح هاي تحقيقاتي  مرتبط با اولویت های پژوهشی دین، سلامت و فناوری
-  حمایت از پژوهش ها و پایان نامه های کاربردی
-  حمایت از پژوهش های بین المللی و توسعه شبكه اينترنت و استفاده از فناوري هاي نوين
-  حمایت ازدوره های توانمند سازی اساتید، دانشجویان و سایر پژوهشگران در زمینه دین، سلامت و فناوری
-  مرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی آبادان در پژوهش های مرتبط با دین، سلامت و فناوری
-  برگزاری همایش های ملی و بین المللی در زمینه دین، سلامت و فناوری
-  طراحی و راه اندازی بانک داده دین و سلامت در مرکز مطالعات دین، سلامت و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان
حمایت از فعالیت های نوآورانه آموزشی و پژوهشی دین و سلامت
توسعه تعاملات علمی حوزه و دانشگاه
ارتقای سطح اخلاق، سلامت معنوی و تعهد حرفه ای دانشجویان و اعضای هیات علمی
بررسی مستمر سیاست های آموزشی بر مبنای اصول دینی
توسعه آموزش کارآفرینی و کسب و کارهای دانش بنیان در آموزش علوم پزشکی
هدایت نظام برنامه ریزی درسی به سمت تقویت فضایل دینی و اخلاقی