یکشنبه 30 اردیبهشت 1403  

کارگاه های برگزار شده

کارگاه های برگزار شده مرکز دین، سلامت و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان.

نحوه برگزاری زمان برگزاری مدرس نام کارگاه ردیف
مجازی 15 آذر 1401 دکتر لطف اله دژکام سلامت معنوی 1
مجازی 16 آذر 1401 دکتر محمود شکوهی تبار دین و سلامت 1 2
مجازی 19 آذر 1401 دکتر هدی احمری طهران ایده های فناوری مبتنی بر سلامت معنوی 3
حضوری 20 آذر 1401 دکتر فیروزه نیازوند ژورنال کلاب 4
مجازی 24 اسفند 1401 دکتر زینب عامری
دکتر مهرنوش ذاکرکیش
محمدرضا الهی
وبینار اصول و تاثیر روزه داری بر سلامت جسم و روان 5