یکشنبه 30 اردیبهشت 1403  

افیلیشن

افیلیشن مرکز مطالعات دین، سلامت و فناوری.

آدرس صحیح مرکز مطالعات دین، سلامت و فناوری جهت درج در مقالات پژوهشی به شرح زیر می باشد.

مرکز مطالعات دین، سلامت و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران. فارسی
Religion, Health and Technology Studies Center، Abadan University of Medical Sciences, Abadan, Iran. English