یکشنبه 30 اردیبهشت 1403  

فرم ها و فرآیندها

فرم ها و فرآیندها.

فرم ها و فرآیند های مرکز مطالعات دین، سلامت و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان
 
ردیف عنوان لینک دانلود
1 فرآیند اخذ امتیاز فرهنگی طرح های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی آبادان لینک
2 فرآیند اخذ امتیاز فرهنگی کتاب در دانشگاه علوم پزشکی آبادان لینک